Η δέσμευση μας
στους ανθρώπους
και τον πλανήτη.
Στα Hacienda πιστεύουμε στην προσφορά στον άνθρωπο και το περιβάλλον, γι' αυτό δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η κοινωνική ευθύνη είναι υπόθεση που αφορά όλους μας.

Εστιάζουμε το πρόγραμμά μας στο περιβάλλον, τους ανθρώπους, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα. Πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή πολιτικών ΕΚΕ επιτυγχάνεται μια αμφίδρομα επωφελής σχέση για όλους... την εταιρία και τους μετόχους της, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και την ευρύτερη κοινωνία στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Οι πρωτοβουλίες μας περιλαμβάνουν:

• Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας
• Επένδυση στην γνώση και την εξειδίκευση
• Προστασία του περιβάλλοντος
• Προσφορά σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες ανθρώπων
• Αναδιοργάνωση της εταιρίας με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο
• Συμβολή στην ανάπτυξη του πολιτισμού και του αθλητισμού
• Αλληλεγγύη σε ανθρώπους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Στο πρόγραμμα δράσεων της εταιρίας μας συνεργαζόμαστε σταθερά με φορείς και συλλόγους όπως:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS
Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου
Το Χαμόγελο του Παιδιού

Our Focus

Εταιρική Υπευθυνότητα - Δράσεις & Δραστηριότητες


Home

Menu

Locations

Members
MEMBER CARD MEMBER CARD